Méhecske csoport

Bemutatkozás

„…jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” 

                                                                                             (Antoine de Saint-Exupéry) 

Csoportunk vegyes életkorú összetétellel működik a 3-7 éves gyermekeket foglalja magába. Napi munkánk során nagyon fontosnak tartjuk a harmonikus, egészséges , pozitív, nyitott személyiség kibontakoztatását. Olyan pszichikus funkciók fejlesztését helyezzük előtérbe, mely az iskolai munka során a magabiztos teljesítés megvalósítása mellett lehetőséget teremt a gyermekek számára a nyugodt, zökkenőmentes átmenet megvalósulására, kiegyensúlyozott napi életre is. Fontosnak tarjuk az alkalmazkodás, az elfogadás, a türelem a tolerancia képességének fejlesztését, a bizalom, segítségnyújtás, a konfliktus kezelés agresszió mentes  megoldására ösztönzést.  

Az iskolai életre történő felkészítést igyekszünk játékos, minden gyermek számára érdekes módon megvalósítani. Játékba ágyazva, életkoruknak megfelelő szinten. Mindennapi tevékenységünk  során nagyon sok manipulatív, kézműves tevékenységet alkalmazunk, természetes anyagokat felhasználva. 

Nagyon lényeges momentumnak tartjuk a természetes úton történő megtapasztalást, amit a kirándulások alkalmával próbálunk megvalósítani. A környezettudatos magatartás kialakításához szorosan kapcsolódik természetjáró szakkörünk, melyet évek óta végzünk csoportunkkal. Ez magában foglalja a természeti értékekről, madarakról szóló diavetítést, madárgondozást, valamint a közvetlen terepen történő megtapasztalást. Itt találkozhatnak a gyermekek az erdővel, természetvédelmi területekkel, vadasparkkal, állatokkal. Az ott folyó munkáról szerezhetnek benyomást, illetve a természet megóvásával, védelmével kapcsolatos  ismeretek átadására is lehetőség kínálkozik. Kirándulásaink mellett nagyon szívesen járunk egyéb más programokra is, mint Állami Bábszínház , Nemzeti Táncszínház előadásai, ahol tradicionális értékek  közvetítésére, hagyomány őrzésre, esztétikai élmények befogadására van mód. 

Bízunk abban, hogy a mindennapi tevékenységek sokszínűsége, gyermekközpontúsága biztosítja a gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges optimális feltételeket, lehetőséget adva a magabiztos  önálló munkára, feladatvégzésre képes egyéniség kialakulására. Igyekszünk teret, időt lehetőséget adni az iskolakezdéshez szükséges önkontroll, szabály és feladattudat, kitartás, akarat finommotorika, és kognitív funkciók fejlesztéséhez, melyek  nélkülözhetetlenek  a probléma mentes, optimális iskolakezdéshez, ami nagyon fontos a későbbi tanulási folyamatok megalapozása szempontjából. 

Bízunk benne, hogy a csoportban eltöltött idő minden gyermek számára megfelelően szép emlékekkel, élményekkel gazdagítja az óvodáskori éveket.

 

Óvónők Dajkák
Kép Gyarmati LászlónéGyarmati Lászlóné
Jordákiné Baksán BeátaJordákiné Baksán Beáta Kép