Nyuszi csoport

Bemutatkozás

A csoportban dolgozó pedagógusok felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, egyiküknek 31 éves tapasztalata van, immár 3. éve a csoport óvónője. A másik óvónő pályakezdő, mint dadus kollégájuk, de a csoport őket is hamar megszerette és elfogadta.

Az újonnan érkező pedagógust és dadust felelősségtudat és segítőszándék segíti a beilleszkedésbe, amely biztosítja az eddigi szakmai tapasztalat átadását, a hozott és elsajátítandó ismeretek beépítését a mindennapi gyakorlatba.

A csoportot megfelelő szakmai ismerettel rendelkező pedagógusok irányítják, akik gyermek centrikusak, megfelelő empátiával, hivatástudattal és szeretettel bánnak a rájuk bízott gyermekekkel.

Elveink:

- A gyermekek nyugodt, biztos családias légkörének megteremtése, az óvónők és a dadus néni közötti harmonikus, derűs munka létrejötte, amely visszatükröződik a csoport érzelmi életében

- Az etikus, tiszta, a szülőkkel és az óvodát segítő intézményekkel való együttműködés az óvodai élet minden területén (játék, munka, stb.)

- A gyermekek egyéni fejlődésének figyelembe vétele:

o   Egy kudarcmentes, differenciált nevelés megvalósítása:

o   Egymás elfogadása, az egyéni értékek felfedezése

o   Kiegyensúlyozott, pozitív légkör kialakítása, fenntartása

o   Tehetségek gondozása, megfelelő területre való irányítása a szülők tájékoztatásával.

o   A problémás gyerekek kiszűrése, megfelelő időben a megfelelő helyre való irányítása.

Heterogén csoport lévén a nagyobbak mintaadó viselkedése meghatározó és példaértékű. A stabil szokásrendszer kiegyensúlyozottsága nagyon fontos. A rendszeresség érzése biztonságot nyújt minden területen.

Hagyományos ünnepeink erkölcsi, etikai értékeket adnak. Emberi méltóságra, hagyomány tiszteletre nevel. (szeretet, család, nagyszülők, tisztelete, nemzeti értékeink megbecsülése.)

Kiemelten figyelünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, ápolására.

Minden a gyermek érdekében történik, hogy értékes, élményekkel gazdag „jó ember” váljék belőle. Mottónk: „

„A gyermek olyan talaj, amelyben az elvetett mag szemünk láttára és legnagyobb örömünkre serdül gyönyörű hajtássá” (Olga Fomenkova)

Erősségünk:     - Ének (a zene a lélek, a test építője)

   - Ábrázolás (művészet, alkotó munka, kreativitás fejlesztése)

   - Mozgás (a test karbantartója)

   - Irodalom (hagyományőrzés, kultúra, beszédfejlesztés)

   - Környezet (természet szeretete, óvása, állatok, növények megbecsülése)

   - Matematika (logikus gondolkodás, racionalitás)

Ha a pedagógus szereti a fentieket, általa az a gyermek is megszereti, akinek nincs hozzá bátorsága, félénk, nincs önbizalma. A lelkesség, a bátorítás, az elfogadás és a hivatástudat a legnagyobb érték, amit adhat egy pedagógus a gyermeknek.

 

Óvónők

 

 

Dajka

 


Ludman Jánosné

 

 

 Varga Attiláné

 


Nagy Istvánné