Őzike csoport

Bemutatkozás

Mindketten gyakorlott, főiskolát végzett pedagógusok vagyunk, több mint 20 éve dolgozunk együtt, ezért egymás gondolatait, módszereit érezzük, tudjuk. Nagyfokú hivatástudattal és kitartással látjuk el feladatunkat, nyitottak vagyunk az újra, kreatív önálló elképzeléseinket tapasztalatainkra építve igyekszünk megvalósítani. Szükségét érezzük a folyamatos önképzésnek, továbbképzésnek.  Kedves, barátságos, gyermekszerető és nyílt magatartással igyekszünk segíteni a gyermekek óvodai életre szoktatását, nevelését, fejlesztését.

Segítőkészséggel, fordulunk a problémás gyermekek felé.

 A tehetséges gyermekeket igyekszünk felfedezni és a megfelelő útvonalra terelni.

 Reálisan értékeljük szakmai felkészültségünkben elért eredményeinket a helyi pedagógiai programban foglaltak alapján dolgozunk, megpróbáljuk betartani az abban megfogalmazott pedagógiai feladatokat, célokat, elveket. A gyermekek ismereteit kötött és kötetlen játékos formában bővítjük. Igyekszünk a napirendünket úgy szervezni, hogy a gyermekek egész napját a játék kísérje. Szeretnénk, hogy a gyermekek legalább óvodás korukban gyerekek maradhassanak. Játsszák ki pozitív és negatív érzéseiket, a nap végével boldogan köszönjenek el abban a tudatban , hogy másnap újra találkozunk,a játék folytatódik.

Az óvodában és a városban működő szakmai továbbképzésen évek óta részt veszünk, így állandó tagjai vagyunk a csoportunkkal a természetjáró szakkörben.

A szakkör keretében megismerkedhetnek a természet értékeivel  a madarak tulajdonságával, jellemzőivel, gondozásával. .Megismerhetik az erdő szépségét, tekintélyét, megtanulják óvni, védeni tisztelni a természetet. A gyermekek fejlődésének eredményességével a szülők elégedettek,  szívesen veszik igénybe az önköltséges foglalkozásokat.

 Nyíltnapok szervezésével a szülők betekintést nyerhetnek gyermekeik fejlődési ütemébe. Az óvodai élet teljes ideje alatt a szülők támaszkodnak a gyermekeikkel kapcsolatos javaslatainkra. A gyerekek nevelésében fontosnak tartjuk az egymás elfogadását, az érzelmi és közösségi nevelést. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazzuk a képesség fejlesztésében és törekszünk a játékos ismeretszerzésre, a spontán adódó fejlesztési lehetőségek kihasználására. Törekszünk a derűs, biztonságos, nyugodt légkör kialakítására. Nagyban támaszkodunk a megtapasztalás örömére, felfedezésére, ezért igyekszünk minél több programot, kirándulást szervezni a gyerekeknek. Sokat sétálunk az óvodánk környékén és szívesen látogatjuk az Állami Bábszínház előadásait és  a városban szervezett óvodás programokat. Fontos számunkra a szülőkkel való kapcsolattartás és a folyamatos tájékoztatás. 

Bízunk abban, hogy mindennapi tevékenységünk során megfelelően felkészítjük gyermekeinket az iskolai életre, és szép emlékekkel gondolnak vissza ránk évek multán. 

„Hagyjuk, hogy a gyermekkor a gyermekekben teljesedjen ki”

                                                  ( J.J. Rousseau )

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

Kép

 

Zachár SándornéZachár Sándorné 

 

Malatinszki LászlónéMalatinszki Lászlóné