Róka csoport

Bemutatkozás

A Róka csoport kiscsoportként működik az óvodában, közel azonos életkorú

Gyermekekből áll. A gyerekek túlnyomó része már betöltötte a harmadik életévét, kisebb százaléka már négyéves, és várható olyan gyermek is, aki még nincs három éves, így év közben csatlakozik majd a csoportunkhoz.

Fontos számunkra a barátságos légkör megteremtése, hogy ez által a gyerekek megszeressenek, elfogadjanak bennünket, és szívesen járjanak óvodába.

Törekszünk a játékos ismeretszerzésre, a spontán adódó fejlesztési lehetőségek kihasználására és új ismeretek elsajátítására.

Az alapvető közösségi szabályok elfogadtatása és elsajátítása mellett a kötetlen, szabad tevékenységet és a differenciált bánásmódot tartjuk szem előtt.

Fontosnak tartjuk az önállóság kialakítását, és ösztönözni szeretnénk a gyerekeket arra, hogy próbáljanak meg együtt játszani, hogy spontán baráti kapcsolatok alakulhassanak ki közöttük.

Az egyik csoportvezető óvó néni hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkezik,32  éve dolgozik óvónőként , az óvodapedagógusi diplomája mellett birtokában van egy olyan fejlesztői képességnek, amely az autizmussal, illetve szenzoros-integrációs zavarokkal élő gyermekek beilleszkedését segíti elő.

Ezzel együtt hivatástudatát, felelősségteljes, önálló munkavégzését városi szakmai bemutató keretén belül is megmutatta.

Matematika, játékirányítás és játékfejlesztés középső csoportban, és egy komplex (vizuális- ének-vers) bemutató foglalkozást tartott.

A másik óvó néni 2004-ben szerzett óvodapedagógusi diplomája mellé egy drámapedagógia, illetve hitoktató diplomát. A drámapedagógia egy olyan módszert adhat a pedagógus kezébe, amivel könnyebben tudja alkalmazni azt a nevelési célt, amely a gyermek egész személyiségét-értelmét, érzelmeit, fizikumát, jellemét képes harmonikusan és differenciáltan fejleszteni. Ezt a módszert legfőképpen majd középső, illetve nagycsoporttól lehet hatékonyan alkalmazni a nevelésben. Ezen kívül foglalkozik gyermekrajz-elemzéssel.

Mindkét óvó néni a gyermekközpontú szemléletet vallja magáénak.

Az óvó nénik munkáját jól képzett, fiatalos, kedves dadus nénik segítik.

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

Mikoláné K. KrisztinaMikoláné K. Krisztina

 

Még folyamatban van

 

 

 

 Még folyamatban van