Süni csoport

Bemutatkozás

   A csoportban dolgozó óvodapedagógusok felsőfokú óvónői végzettséggel rendelkeznek. Ez többéves szakmai gyakorlattal párosul. Munkájukat a tudatosság, felelősségteljes, önálló munkavégzés, érzelmi intelligencia és a gyermekközpontúság jellemzi.                                                              

Céljuk: a gyermekek érdekeit szem előtt tartó, egyéni bánásmódot alkalmazó nevelőmunka folytatása.  Az  óvodapedagógusok  a  tanév elejétől dolgoznak egy csoportban, de örömmel nyugtázhatják, hogy a gyermekekkel szemben hasonlóak elvárásaik, stílusuk.                                                                                           

   A mozgás, az alkotás, az irodalmi és zenei nevelés a mindennapi tevékenységekbe beépül. Az óvodapedagógusok egyike huzamosabb ideje                „  Játékos táncgyakorlatok” címmel fejlesztő foglalkozást tart. Az óvodai ünnepélyek, ünnepségek szervezését vállalja. Évek óta gyermekvédelmi megbízottként tevékenykedik.

A csoportot vegyes életkorú gyermekek alkotják. Az életkori heterogenitásból fakadóan nagy gondot fordítunk a közösségi, érzelmi és erkölcsi nevelésre. Fontosnak tartjuk egymás elfogadását, segítését, egyéni értékeik felfedezését. A nyugodt, derűs és biztonságos légkör megteremtésével ez előbb felsorolt nevelési területek eredményességét biztosítjuk. Mindennapjainkban hangsúlyt fektetünk a szokásrendszer kialakítására, az önállóságra nevelésre és a gyermeki képességek kibontakoztatására. Lényegesnek tartjuk a tapasztalatszerzést, a környező világ felfedezését. Szívesen kirándulunk, sétálunk. A játékos ismeretszerzésre törekszünk, valamint a spontán adódó fejlesztési lehetőségeket kihasználására.

   Fontos számunkra a szülőkkel való kapcsolattartás is, a folyamatos tájékoztatás. A családi neveléssel együttes, egymásra épülő nevelőmunka a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását eredményezi.

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

Muczáné Vígh ÉvaMuczáné Vígh Éva

 

 

Szabó Józsefné

 

Kertész LászlónéKertész Lászlóné